مهر 06 1401 04:24
فهرست
پیوندهادفاتر ازدواج و طلاق
دفتر ازدواج شماره 1 اصفهان:
سردفتر: سيد حسين مدرس هاشمي
آدرس:خ وحيد بين چهارراه رودكي و ارتش طبقه 2 كفيل 14 و 47
تلفن:6284526
دفتر ازدواج شماره 2 اصفهان:
سردفتر: محمد تقي سخنور
آدرس:اصفهان خيابان 22 بهمن انتهاي باغ غدير
تلفن:2606699
دفتر ازدواج شماره 4 اصفهان:
سردفتر: اكبر هادي
آدرس:اصفهان خيابان توحيد كوي ارديبهشت
تلفن:6248175
دفتر ازدواج شماره 7 اصفهان:
سردفتر: محمد شهبازي
آدرس:خانه اصفهان
دفتر ازدواج شماره 9 و دفتر طلاق شماره 4 اصفهان:
سردفتر: محمد موسوي
آدرس : اصفهان خيابان سجاد خيابان قائميه جنب بيمارستان حجتيه
تلفن : 6302172
دفتر ازدواج شماره 10 اصفهان:
سردفتر: رضا مظاهري
آدرس : اصفهان خ فروغي روبروي دبيرستان صفاكار
تلفن : 3350111
دفتر ازدواج شماره 11 اصفهان:
سردفتر: سيد جواد ابطحي
آدرس : اصفهان خ احمد آباد خيابان مهرگان كوچه منوچهر
تلفن : 2250475
دفتر ازدواج شماره 12 اصفهان:
سردفتر: سيد كاظم طباطبايي
آدرس : اصفهان خ آب 250 روبروي مصلي
تلفن : -
دفتر ازدواج شماره 13 اصفهان:
سردفتر: علي اكبر محمدي
آدرس : بهارستان
تلفن : -
دفتر ازدواج شماره 15 اصفهان:
سردفتر: سيد حسن نوري
آدرس : اصفهان خ كاشاني روبروي بيمارستان كاشاني
تلفن : 2336481
دفتر ازدواج شماره 16 اصفهان:
سردفتر: محمد علي امامي
آدرس : اصفهان خيابان چهار باغ خواجو روبروي ثامن الائمه
تلفن : 2658831-2218261
دفتر ازدواج شماره 17 اصفهان:
سردفتر: سيد ابراهيم حسيني سياه بومي
آدرس : اصفهان خيابان جي خيابان الله اكبر
تلفن :5220819
دفتر ازدواج شماره 19 و دفتر طلاق شماره 27 اصفهان:
سردفتر: كشيش هاكوپ آراكليان
آدرس : اصفهان خ حكيم نظامي كوچه سنگ تراشها
تلفن :6275228
دفتر ازدواج شماره 20 و دفتر طلاق شماره 10 اصفهان:
سردفتر: سيد رضا جزايري
آدرس : اصفهان فلكه احمد آباد اول سروش كوچه سروش
تلفن : 2258434
دفتر ازدواج شماره 21 و دفتر طلاق شماره 51 اصفهان:
سردفتر: سعيد اعتمادي
آدرس : ملك شهر
تلفن : 4424900
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی