مهر 06 1401 04:26
فهرست
پیوندهاخدمات ثبت احوال
خدمات شناسنامه ای :
1. تعویض شناسنامه
2. صدور شناسنامه المثنی
3. تکمیل تحولات شناسنامه
4. تغییر نام و نام خانوادگی
5. تغییر تاریخ تولد
6. هیات حل اختلاف
7. صدور گواهی فوت
8. پاسخگوئی به انواع استعلامات مرتبط و رسیده از سایر ادارات و ارگانها
خدمات كارت ملي :
1. درخواست کارت ملی
2. درخواست المثنی کارت ملی
3. پیگیری وضعیت صدور کارت ملی
4. درخواست تعويض كارت ملي ناشي از تغيير آدرس ، تغيير مشخصات سجلي ، مستعمل شدن كارت ملي
5. صدور تأييديه شماره ملي

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی